Ana Sayfa

Haber : » ÇAYLI’NIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI     » KARAYOLU ÜZERİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ     » BELEDİYEDEN YOL YIKAMA ÇALIŞMASI     » GÜNERİ’DEN BAŞKAN ÇAYLI’YA ZİYARET     » YENİCE’NİN GÜZELLİKLERİNE YER VERİLDİ     » BELEDİYEDEN YAN YOL ÇALIŞMASI     » ÇAYLI'NIN MADEN ŞEHİTLERİ ANMA MESAJI     » BELEDİYEMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ MESAJI     » ÇAYLI: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER     » ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI     Ziyaretçi Defteri İletişim
 Piyasa ABD DOLARI: Alış: 7.5939 Satış: 7.6075 EURO: Alış: 9.0208 Satış: 9.0371

Bugün:     Günlerden: Salı    Saat:

yenice belediyesi, e-belediye, e belediye, zeki çaylı, yenice, doğa, turizm

Menü

 • Yenice
 • Yenice Belediyesi
 • Başkanımız
 • Personelimiz
 • Haberler
 • Yönetim
 • Önemli Telefonlar
 • Vefat Edenler
 • Hizmet Dolu 10 Yıl
 • Seyir Terası
 

Belediyeler

 • Karabük Belediyesi
 • Safranbolu Belediyesi
 • Eskipazar Belediyesi
 • Eflani Belediyesi
 • Ovacık Belediyesi
 • Yortan Belediyesi

Valilikler

 • Karabük Valiliği
 • Zonguldak Valiliği

Kaymakamlıklar

 • Safranbolu Kaym.lığı
 • Yenice Kaymakamlığı
 • Eskipazar Kaym.lığı
 • Eflani Kaymakamlığı
 • Ovacık Kaymakamlığı

İstatistikler

 Ziyaretçi: 12245014

Minibüs Yönetmeliği

 

T.C

KARABÜK İL

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİNİBÜS YÖNETMELİĞİ

 

 

BÖLÜM 1 :AMAÇ , KAPSAM , TANIMLAR , YASAL DAYANAK

        

Amaç:

 

Bu Yönetmelik Yenice Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisi minibüslerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır .

 

Kapsam:

 

Bu Yönetmelik ; Yenice Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlardaki yolcu taşımacılığı yapan minibüsleri kapsar.

           

Tanımlar:

 

Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

 

Araç Sürücüsü : Minibüsü sevk ve idare eden şoför,

 

Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken, bağlı olduğu Odanın  verdiği tanıtım kartı.

 

Araç Uygunluk Belgesi : Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre  Büyükşehir Belediyelerinin olduğu illerde Büyükşehir Belediyelerince diğer İl ve İlçelerde İl / İlçe Trafik komisyonlarınca verilen belgeyi ,

 

Belediye : Yenice Belediyesi

 

Meslek Odası : Yenice Şoförler  ve Otomobilciler Odası,

 

Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on dört toplamda on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Yasa değişikliklerinde en son tanımlama geçerlidir.

 

Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  : İşleticilerin bir defaya mahsus olarak üzere Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki miktarı  yatırarak  alacakları  geçerliliği aracın satışına, devrine, ortak alımına veya değiştirilmesine kadar olan Yenice Belediye Başkanlığı tarafından verilen çalışma ruhsatıdır. 

 

Yasal Dayanak:

 

Madde 1- Bu yönetmelik yasal dayanağını ,

 

5393 sayılı Belediye Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

5326 Sayılı Kabahatler  kanunu

 

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

 

BÖLÜM 2 :ÇALIŞMA RUHSATLI (TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ)  MİNİBÜSLER

 

Minibüslere Hat Verilmesi ve Kaldırılması İçin Yapılacak İşlemler:

 

Madde 2-

 

a) Belediye sınırları içerisindeki belirli güzergahlarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla Ticari plakalı ( M ) serisinden minibüslere hat verilmesine karar verilir.

b) Minibüs çalıştırılmasına izin verilecek hatlar, takip edilecek güzergah ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalışacak minibüs adedi belirlenir.

c) Belediye duraklarda araç eksiltme, arttırma, hatları ve güzergahları birleştirme veya değiştirme ile hat ve güzergahın kaldırılmasına karar verilir.

 

İlk Defa Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  Alacak

Minibüs Sahiplerinin Başvuru Şartları:

 

Madde 3-

 

Dilekçe: Dilekçede çalışmak istenilen hat belirtilir.

Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat),

Pisikoteknik Belgesi

İkametgah Belgesi,

Muhtardan başka geçim kaynağı olmadığına dair belge,

Taahhütname

Vergi Levhası,

Nüfus Cüzdanı Örneği (Fotoğraflı, muhtardan tasdikli) ve TC. Vatandaşlık Numarası,

Minibüs ile ilgili faaliyetinden başka ticaretle ilişiğinin olmadığına dair  Yenice Vergi Dairesinden mükellefiyet  sicil kaydı, 

Nüfus cüzdan fotokobisi,

Adli sicil kaydı,

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi,

Oda Kayıt Belgesi,

Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ,

Ferdi kaza koltuk sigorta poliçesi,

B sınıfı veya üstü sürücü belgesi (Fotokopi),

Emniyet Amirliğinden Ağır kusurlu ve ölümlü trafik kazasına karışıp karışmadığı, alkol ve hız kurallarını ihlal edip etmediği ve geçici olarak sürücü belgesinin birden fazla geri alınıp alınmadığına dair  kaza durum raporu,

Araç yaşının  aracın imal  tarihi   esas alınarak :

Hat ilavelerinde en fazla 10 yaşında,

Devirlerde ve   karşılıklı  durak değişikliğinde en fazla 15 yaşında,

Hattı olan araç sahibinin aracını yenilemesi durumunda   en fazla 15 yaşında, ancak  yenilenen aracın mevcut araçtan  yaşının küçük olmaması    zorunludur.

-    Birinci   derece   eşi ve   çocuklarına devirde   15   yaş şartının aranmasına.

-          Araç yaşının  aracın imal  tarihi   esas alınarak yasalara ve alınan kararlara uygun olması.

Fotoğraf.

 

 

Ticari plakalı minibüs tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir . Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediyece toplu taşıma izni verilmez. Toplu taşıma izni verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye encümen kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Toplu taşıma izni geçici olarak askıya alınır minibüsün hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında minibüs 3/15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle faaliyetten men edilir. Bu süre sonunda düzeltme yapılmadığı taktirde

Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.

Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) almak isteyen araç sahibi veya sahipleri bu belgeleri Belediye Başkanlığına  teslim etmek zorundadır. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum başvuru sahibine bildirilir.

 Başvuru dilekçeleri ile eklerinin ilgili birimce   uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçların   uygun  kriterlere  sahip olması  durumunda  Araç Uygunluk Belgesi verilir.  Araç Uygunluk Belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen' e gönderilir. Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına

dair makbuzu ibraz ettikten sonra Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) minibüs sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, ikametgah adresi, taşıtın plaka numarası , modeli , kaç kişilik olduğu, çalışacağı hat ve güzergah isimleri yazılır .

İstenilen belgeler Kanun ve Yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir.

 

Hat Verilmesi İle İlgili İşlemler:

 

Madde 4-

 

• Her hat için tespit edilen boş kontenjandan daha fazla müracaat olduğu takdirde her hat için başvuranlar arasında Encümen' de çekilecek kura da kazananlara Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) İzni  verilir . Minibüs sahipleri sadece bir hat için Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) edebilirler .

• Belediyece minibüs çalışmasına Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilecek hatlar için tespit edilen kontenjanlara göre açık bulunmadığı takdirde bu izin verilmez.

• İş bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) almadan çalışan minibüslerin Belediye Başkanlığı  tarafından tespiti yapılarak Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken faaliyetten men olunur.

• Kurada kazanan hat minibüsleri kendilerine kazandıkları tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde hatlar arasında becayiş kabul edilir.

• Şehiriçi hattın birden fazla olması durumunda;  diğer becayişlerde ( karşılıklı durak değişikliği ) ilgili oda görüşü alınarak Belediye'ye karşılıklı dilekçeyle başvurulmalıdır. Dilekçe ekine trafik tescil ruhsatı ve Belediye çalışma ruhsatı fotokopileri eklenir. Encümen kararı olumlu ise, Belediye Meclisi tarafından belirlenen durak değişikliği ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak tahsilat makbuzu ruhsat düzenleyen birim ilgilisine ibraz edilir ve yeni çalışma ruhsatları düzenlenmek üzere eski çalışma ruhsatları, boş yeni ruhsat ve 2'şer adet fotoğraf  Ruhsat düzenleyen birim ilgilisine   teslim edilir.

• Bir hat için Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilmiş olanlar başka bir hattın minibüsüne veya ortaklığı için müracaat edemez ve Minibüs Çalışma Ruhsatı

 

( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) alamaz. Karı ve Koca başvurularından yalnız 1 tek araç için her ikisinin ortaklığı kabul edilir.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları, kazanç sağlayıcı bir işte çalışmamaları ve iş yeri çalıştırmamaları halinde başvuruları kabul edilir.

• Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) alacak minibüs sahipleri işbu yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

 

Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgeli )  Minibüslerin Devir, Ortak Alınması ile araç ve ruhsat yenileme ilgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar:

 

Madde 5-

 

• Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir.

• Belediyeden Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) almış minibüs sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yapar, ancak ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler kabul edilir.

 

Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir .)

Trafik Tescil Belgesi ( Ruhsat )

Eski Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )

Noter Satış sözleşmesi

Şoförler Odası Oda Kayıt Belgesi

Minibüs ile  yolcu taşıma faaliyetinden başka  ticari olarak ilişiği olmadığına dair Yenice Vergi Dairesinden mükellefiyet sicil kaydı.

Vergi Levghası fotokobis

Muhtardan başka geçim kaynağı olmadığına dair belge

Taahhütname

Nüfus Cüzdan fotokobisi

“B” sınıfı ve üstü sürücü belgesi

Ticari taşıt kullanma belgesi.

Pisikoteknik Belgesi

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Araç yaşının  devir yaşına uygun olması

Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir

Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Aracın Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi

Vergi levhası

2 adet fotoğraf.

Emniyet Amirliğinden Ağır kusurlu ve ölümlü trafik kazasına karışıp karışmadığı, alkol ve hız kurallarını ihlal edip etmediği ve geçici olarak sürücü belgesinin birden fazla geri alınıp alınmadığına dair  kaza durum raporu,

Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi

Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır )

Tüm bu evraklar tamamlanıp Belediye Başkanlığına teslim edilirken devir ücreti tahsil edilir.

 

 

 

Tüm bu işlemler bittikten sonra Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir. Evraklar tamamlandığı takdirde Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) düzenlenir.

İstenilen belgeler Kanun ve Yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir.

 

Veraset Yolu İle İntikallerde aranan Şartlar:

 

Madde 6-

 

•  Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir.  Yönetmeliğin 3 ve 5. Maddesinde  belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Belediye Başkanlığına  teslim etmek zorundadır . Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için ilgili birime   bildirim yapmak zorundadır.

• Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Minibüs Çalışma Ruhsatı       ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

• Mirasçılar adına Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) düzenleneceği takdirde Devir Ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ücreti alınır.

•  Anne, baba ve çocuklar arasında  yapılan devirlerde Belediye Meclisinin belirlediği  oranda veya miktarda devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

 

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

 

Madde 7-

 

Belediyeden Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) minibüslerin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 3. ve 5. maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilir.

 

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin uyacakları Kurallar:

 

Madde 8-

 

a) Minibüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Belediye Başkanlığına  başvurur ve uygunluk Belgesi almak üzere   ilgili birime  sevk edilir.   Uygunluk belgesi de aldıktan sonra Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamalarının ardından yeni araç için geçerli olacak şekilde Minibüs Çalışma Ruhsatı      ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) düzenlenir.

 

 

 

b) Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan minibüs sahipleri

 

Zabıta Amirliğince tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen'e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin 14. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer Toplu Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  yenilenir.

 

Onarım İzni İçin Uyulacak Kurallar:

 

Madde 9-

 

Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) minibüs sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 (Üç) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Belediyeye bildirmeden çalışmalarını durduramaz ve ara veremez. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Belediye Başkanlığınca 2 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır.

Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 (İki) ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen araç sahipleri ilgili birimden  Araç Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) değişikliğini yaptırmayanlar faaliyetten men edilir Minibüs Çalışma Ruhsatı      ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) Encümen tarafından iptal edilir.

İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) konu çözümleninceye kadar askıya alınır

 

Minibüslerde Uygulanacak Kurallar ve Minibüsün Taşıması Gerekli İşaretler:

 

Madde 10-

 

Araç Sürücüsü ile ilgili hükümler:

 

•  Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dahil) ilgili odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

•  Minibüs araçları sahipleri ve şoförleri bu kimlik belgelerini istenen süre içinde tamamlamak zorundadır.

• Araçlarda çalışacak personel tespit edilecek kılık ve kıyafetleri giymek zorundadır.

•Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

•  Minibüslerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezaları işleticiye aittir.                                                                                                                                

•Belediye, minibüsün çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

 

    

 

 

 B) Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilen minibüslerde aranacak şartlar :

 

•  Araçlar Belediye Encümeni tarafından   belirlenen renge  boyanacaktır. 

• Minibüslerin ön ve sağ tarafına  belirlenen ölçüde ve renkteki yazılarla çalışılacak güzergahların yazılması zorunludur. 

 

•  Minibüslerin şoför dahil yolcu kapasitesinin 14+1 olması zorunludur.

•  Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile, Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında  Yönetmeliğe uygun olmak,

•  Araç yaşının uygun olması gerekmektedir.

 

BÖLÜM 3 :UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

 

Ücretler:

 

Madde 11-

 

İlk Defa Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) Alacak Olan Minibüs Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

 

İlk defa Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktarlar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde ve Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin

Belgesi ) alabilmesi için gerekli evrakları Belediye Başkanlığına teslim ettiği takdirde izin verilir.

Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) Minibüs Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

 

• Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, Belediyeden Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) minibüs sahipleri, her yıl Mart ayında  yıllık çalışma izin ücretini  ödemek zorundadır..

• Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) minibüs sahipleri kendi istekleri yada kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  ücretini ödemekten kaçınamaz yada geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan işgünü kaybı için genel hükümler uygulanır.

•Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez.

•  Belediyeden Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  Minibüs sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen “Devir  Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve Ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından Belediye Başkanlığına   evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından peşin ödenir.  

 

Toplu Taşıma İzin Belgeli  Minibüslerin Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:

 

Madde 12-

 

İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilat İşlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğünce dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi Zabıta Amirliğince yürütülür.

 

 

 

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar :

 

Madde 13-

 

Toplu Taşıma Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Zabıta Amirliğince  düzenlenen zabıt varakalarından maktu ödenmeyen veya alınamayanlar Belediye Encümeni'ne gönderilir. Encümen ceza kararları Zabıta Amirliğince ilgililere tebliğ edilir.

Ticaret ve Sanattan men kararları Zabıta Amirliğince tatbik edilir ve para cezasının tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce  ödeme emri düzenlenerek Zabıta Amirliğine yazı ile bildirilir. Zabıta Amirliği bu ödeme emirlerini Minibüs Çalışma Ruhsatı   ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 takvim günü zaman içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  Encümen kararı ile iptal edilir.

 

Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:

 

Madde 14-

 

•  Bu yönetmelik kapsamına giren Toplu Taşıma araçları Belediyeden Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) almadan çalışma yapamazlar.

•  Minibüs Çalışma Ruhsatlı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) araçların kendi durakları haricinde durmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergah dışında çalışamaz.

•  Minibüslerde çığırtkan-muavin bulundurulamaz.

•  İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.

•  Minibüs sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.

• Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında Minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

•  Trafik akışını engelleyici şekilde Toplu Taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.

•  Minibüslerin içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.

• Minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

• Minibüs Yönetmeliğinin madde ve hükümlerine uyulması zorunludur.

• Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) ve Devir ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.

• Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmek yasaktır.

• Minibüs sahipleri Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

• Minibüslerde belirlenen fiyat tarifelerinin müşterilerin kolayca görebileceği idarece belirlenen yere asılması zorunludur.

•  Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

•  Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

 

 

• Yenice Belediye Başkanlığından İzin almadan, mazeretsiz olarak toplu taşıma hizmetindeki çalışmalarını durdurmaları veya ara vermeleri yasaktır.

•  Tamir edilmesi gerekli araçlar için 8.madde de belirtilen hükümlere uyulması zorunludur.

• Model değişikliği yapan Toplu Taşıma Belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

 

Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. 14.Madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa

 

hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen minibüsün Toplu Taşıma İzin Belgesi takvim yılı sonu beklenmeksizin Encümen kararı ile iptal edilir.

 

Müracaat Süreleri

 

Madde 15-

 

Belediye Başkanlığınca belirlenen sürede Belediye'den Minibüs Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi )  almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 kanun hükümleri çerçevesinde 3-15 güne kadar trafikten men cezası verilerek araç otoparka çekilir.

 

Yürürlük

 

Madde 16-

 

Bu Yönetmelik Yenice Belediye Meclisince kabul edilip, Yenice Belediye Başkanlığının resmi internet sitesinde  (www.karabukyenice.bel.tr ) yayınlandığı tarihten itibaren  yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 17-

 

Bu Yönetmelik Yenice Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

Hit: 6324     Ekleme Tarihi: 12.3.2013 - 08:31:38     Düzenleme Tarihi: 12.3.2013 - 08:33:41

 

   Bu Site Host Tasarım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır. ......

 

|   Ana Sayfa   |   Ziyaretçi Defteri   |   İletişim   |

Yenice Belediyesi Yenice Kaymakamlığı Host Tasarım