Ana Sayfa

Haber : » ÇAYLI’NIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI     » KARAYOLU ÜZERİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ     » BELEDİYEDEN YOL YIKAMA ÇALIŞMASI     » GÜNERİ’DEN BAŞKAN ÇAYLI’YA ZİYARET     » YENİCE’NİN GÜZELLİKLERİNE YER VERİLDİ     » BELEDİYEDEN YAN YOL ÇALIŞMASI     » ÇAYLI'NIN MADEN ŞEHİTLERİ ANMA MESAJI     » BELEDİYEMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ MESAJI     » ÇAYLI: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER     » ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI     Ziyaretçi Defteri İletişim
 Piyasa ABD DOLARI: Alış: 7.5939 Satış: 7.6075 EURO: Alış: 9.0208 Satış: 9.0371

Bugün:     Günlerden: Salı    Saat:

yenice belediyesi, e-belediye, e belediye, zeki çaylı, yenice, doğa, turizm

Menü

 • Yenice
 • Yenice Belediyesi
 • Başkanımız
 • Personelimiz
 • Haberler
 • Yönetim
 • Önemli Telefonlar
 • Vefat Edenler
 • Hizmet Dolu 10 Yıl
 • Seyir Terası
 

Belediyeler

 • Karabük Belediyesi
 • Safranbolu Belediyesi
 • Eskipazar Belediyesi
 • Eflani Belediyesi
 • Ovacık Belediyesi
 • Yortan Belediyesi

Valilikler

 • Karabük Valiliği
 • Zonguldak Valiliği

Kaymakamlıklar

 • Safranbolu Kaym.lığı
 • Yenice Kaymakamlığı
 • Eskipazar Kaym.lığı
 • Eflani Kaymakamlığı
 • Ovacık Kaymakamlığı

İstatistikler

 Ziyaretçi: 12245138

Servis Araçları Yönetmeliği

 

T.C

 

KARABÜK İL

 

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM 1 :AMAÇ , KAPSAM , TANIMLAR , YASAL DAYANAK

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmelik Yenice Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) - Servis Aracı Güzergah Özel İzin Belgesi verilme şartlarını ve  Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını ve bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır .

Madde 2- Bu Yönetmelik ;   

•  Resmi ve Özel Kuruluşların yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel yada tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,  

•  Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim ile yüksek öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ( S plakalı araçları),

•  Milli Eğitim Müdürlüğünün    ihale yolu ile   Köylerden İlçe Merkezindeki    Okullara Taşımalı Eğitim    kapsamında    öğrenci taşıyan servis araçlarını

•  Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları kapsar.

Tanımlar:

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen terimlerden:

Araç Sürücüsü : Servis aracını sevk ve idare eden şoförü,

Belediye : Yenice Belediye Başkanlığı’nı

Taşıt:  Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçlar.

Taşıma Sınırı:  Trafik tescil belgesinde  belirtilen   oturma yeri sayısı.

Rehber Personel : Okul öncesi çocukları ve   6-14 yaş grupları arasındaki öğrencileri    taşıyan    okul servis araçlarında araç içi düzenlemesini sağlayan,    öğrencilerin araca iniş ve binişlerine yardımcı olan   şahıslar.

Güzergah: Servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, Güzergah İzin Belgesi’nde belirtilen yollar.

Meslek Odası : Yenice Şoförler ve Otomobilciler odası.

Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz  ile on dört toplamda on beş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Yasa değişikliklerinde en son tanımlama geçerlidir.

 

Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Servis Aracı : Resmi yada özel kuruluşlara veya öğrencilere toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan  Yenice Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğinin     ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar.

Okul : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, orta öğrenim ve  yüksek öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları.

Okul servis Aracı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve  yüksek öğretim öğrencileri ve  rehber personelin  taşınmasında kullanılan   taşıtı,  veren özel veya kamu kuruluşları,

Özel Kuruluş : Her türlü Özel Şirket , Ortaklık , Banka , kooperatif vb. kuruluş.

Resmi Kuruluş : Başbakan’lığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler , Mahkemeler , Yüksek Eğitim Kuruluşları , Askeri Kuruluşlar , Kamu İktisadi teşekkülleri , Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar , şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşlar.

Araç Uygunluk Belgesi : Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre  Büyükşehir Belediyelerinin olduğu illerde Büyükşehir Belediyelerince diğer İl ve İlçelerde İl / İlçe Trafik komisyonlarınca verilen belgeyi ,

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) : İşleticilerin bir defaya mahsus olmak üzere Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki miktarı  yatırarak  alacakları  geçerliliği aracın satışına, devrine veya değiştirilmesine kadar olan Yenice Belediye Başkanlığı tarafından verilen Çalışma Ruhsatıdır. 

Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi: Şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Servis Araçlarının çalışacağı güzergahları belirttikleri Belediye tarafından verilen belgedir.

Yasal Dayanak:

Madde 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını,

•  5393 sayılı Belediye Kanunu,  

•  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,

• 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

• Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

•1608 Sayılı Umuru Belediyeye müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

 

 

 

 

• Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.),

 

•Bakanlar Kurulu'nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.)., 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 25.02.2004 tarih ve 6801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.

BÖLÜM 2 : SERVİS ARACI ÇALIŞMA RUHSATLI                                                            ( TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ ) SERVİS ARAÇLARI

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:

Madde 5-

•  Yenice Belediyesi sınırları içinde Servis Aracı Çalıştırma izni Yenice Belediye Başkanlığı tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

•  Yenice Belediyesi sınırları içinde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

•  Yenice Belediyesi sınırları içinde çalışacak servis araçlarının “Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) ” ve “ Güzergah İzin Belgesi “ almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Servis aracı çalıştırmak yasaktır.

İlk Defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) Alacak olan Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları:

Madde 6-

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) almak için Belediye'ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

 (S) plakası alacak olan araçlar Minibüs tabir edilen araçlar ile Okul Servis Aracı olarak çalıştırılacaktır.

ARAÇ SAHİBİNDEN

 

·         Yarın Kapak Dosya

·         Dilekçe (Güzergah, Saat, Rehber Adı, Şoför Adı ve T.C. Numaraları  yazılı olacak.)

·         Araç  yaşının, aracın imal tarihi esas alınarak yasalara ve alınan kararlara    uygun olması

·         Araç Ruhsat Fotokopisi (12 Yaş dahil. Muayene tarihinin geçmemiş olması gerekmektedir. )

·         Nüfus Cüzdan Fotokobisi

·         Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Fotokopisi.

·         Okul Servis Araçları için Ferdi Kaza Koltuk Sigortası poliçesi Fotokobisi.

·         Adli Sicil Kaydı (Savcılık'tan)

·         Servis   taşımacılığı yaptığına dair  Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı

·         Vergi Levhası Fotokopisi.

·         Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Oda Kaydı.

 

 

·         Ticari olarak ek iş yapmadığına dair taahhüt belgesi.

 

·         Okul ile yapılan anlaşma ile taşıma hizmeti yapılıyor ise okulun vereceği imzalı mühürlü MUVAFAKAT yazısı aslı.

·         Kamu ve Özel   işyerleri personelini taşıyan servis araç sahiplerinin  ilgili işyeri ile aralarında yapılan sözleşme (Fotokopi),

·         Öğrenci velileri ile yapılan anlaşma gereği taşıma hizmeti yapılıyor ise anlaşma yapılan öğrencilerin velisinin adı soyadı, öğrencinin adı soyadı, okulu ve sınıfını belirtmiş olan imzalanmış anlaşma belgesi ve ismi geçen öğrencilerin okulun öğrencisi olduğunu gösterir okul tarfından verilmiş olan imzalı ve mühürlü yazı.

 

Not :

·         Araç sahibi şoför olarak çalışacak ise Araç şoföründen istenen belgeleri de hazırlayacaktır.

·         Şoför olarak çalışan personel, araç sahibi olmayacaksa, çalışan şoförün araç sahibi üzerinden sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü.)

 

ARAÇ ŞOFÖRÜNDEN

 

·         Nüfus Cüzdan Fotokobisi

·         Sürücü Belgesi Fotokopisi (E sınıfı için 3 yıl, B sınıfı için 5 yıl tecrübeli olmak.)

·         2 Adet Fotoğraf

·         İkametgah Belgesi (Muhtardan Onaylı),

·         Adli Sicil Kaydı (Savcılık'tan)

·         Emniyetten ( Ağı kusurlu ve ölümlü trafik kazasına karışıp karışmadığı, alkol ve hız kurallarını ihlal edip etmediği ve geçici olarak sürücü belgesinin birden fazla geri alınıp alınmadığına ) dair kaza durum raporu

·         Pisikoteknik Belgesinin Fotokobisi

·         Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,

Not:

Araç Şoförü ; TCK 102,103,104,105,109,179/3,188,190 ve 227 ile 765 sayılı eski TÜRK Ceza Kanununun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları (ilgili hüküm maddelerinden affa uğramış olsa dahi ) hüküm giymemiş olması gerekir.

 

REHBER PERSONELDEN İLKÖĞRETİM VE ANAOKULU ( 6 – 14 YAŞLAR ARASI ) İÇİN

 

·         Rehber Personelin 20  yaşını doldurmuş olduğuna dair Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

·         İkametgah Belgesi (Muhtardan onaylı)

·         Adli Sicil Kaydı

·         İlköğretim mezunu olduğuna dair Diploma (Fotokopi)

·         Rehber Personel Hizmet Aktine tabi olduğunu gösterir belge (Araç sahibinden rehber personelin sigortalı olduğuna dair güncel S.G.K.'ndan yazı, hizmet dökümü.)

·         Rehber Personelin Savcılıktan Adli Sicil Kaydı.

 

Not :

Rehber Personel ; TCK 102,103,104,105,109,179/3,188,190 ve 227 ile 765 sayılı eski TÜRK Ceza Kanununun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları (ilgili hüküm maddelerinden affa uğramış olsa dahi ) hüküm giymemiş olması gerekir.

 

 

-“S” plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir . Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediyece Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi ) verilmez. Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Başkanlığı tarafından en fazla 1 aylık süre verilir. Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) geçici olarak askıya alınır ve servis aracının hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında araç 3/15 gün arasında otoparka bağlanmak suretiyle faaliyetten men edilir, süre sonunda düzeltme yapılmadığı taktirde  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.

 

-  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Yenice Belediye Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Başvuru dilekçeleri ile ekleri uygunluk şartları incelenir. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum  başvuru sahibine bildirilir.

-Başvurusu kabul edilen  araçlar Uygunluk Belgesi verilmek üzere  teknik komisyon / görevli personele havale edilir.

-Araç Uygunluk Belgesi Büyükşehir Belediyelerinin olduğu illerde Büyükşehir Belediyelerince, diğer  İl ve İlçelerde  İl / İlçe trafik komisyonlarınca verilir.  

-Araç Uygunluk Belgesi de alan  araç sahiplerinin evrakları Belediye Başkanlığı'na getirir.

-Bütün evrakları tamamladıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) düzenlenir.

- Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) ’nda servis aracı sahiplerine, araç bilgilerine, güzergaha, geçerlilik süresine, ve Çalışma Ruhsatı Talimatnamesine ait bilgiler bulunur.

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 7-

-Yenice Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek teknik komisyonca/görevlendirilen personel tarafından  saptanır. Araç Uygunluk Belgesi Büyükşehir Belediyelerinin olduğu illerde Büyükşehir Belediyelerince, diğer İl ve İlçelerde İl/İlçe trafik komisyonlarınca verilir. Teknik komisyonca görevlendirilen personel tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis Aracı Uygunluk Belgesi “verilir.

-Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı  hazırlanır. 1 yıl geçerlilik süresi olup, satış, devir ve model değişiklikleri nedeniyle ve Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.

 

 

Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler:

Madde 8-

Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir.

1-Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif  bir kuşak bulundurulmalıdır.

2-Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.

3- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

4- Servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

5-Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

 6-Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.

 7-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.-.   

8-Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

9- Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

   10-Servis araçları beyaz renkli olmalıdır.         

   11-Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile,   Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında  Yönetmeliğe uygun olmak,

   12- Araç yaşının uygun olması gerekmektedir.

   Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez.

   Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak  zorundadır.             

Servis Araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

Madde 9-

•Servis Araçları her yıl Yenice Belediye Başkanlığı tarafından verilen Güzergah İzin Belgelerini yenilemek zorundadır.

•Taşıt içi düzeni sağlanacak, Okul Servis araçları için  anaokulu ve ilköğretim statüsündeki    okul öğrencilerinin   inme   ve  binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber  personel  bulundurulacaktır.

• Servis Araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır.

 

 

•  Servis   Araçları  sürekli   taşıdıkları   yolcular  dışında    güzergahlarında   durup yolcu alamazlar. (Ücretli olsun veya olmasın)

• Servis araçları her ne amaçla olursa olsun  diğer  toplu taşım  araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme, bindirme yapamazlar. Toplu taşım araçlarına ait durakları kullanamazlar.

• Servis araçlarının yolcu indirme – bindirme yerlerinin belirlenmesi için tabela veya işaret konmaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir.

• Servis   araçlarının   yolcu  beklemesi   yasaktır. Araçlar   ancak   yolcu   iniş   binişinin gerektirdiği süre kadar durabilirler.

•Sürücülerin  veya  yardımcılarının  bağırmak  suretiyle yolcu  çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık  koltuk   bulundurmaları,  göze   hoş   gelmeyen   adap  ve   ahlaka   aykırı yazı yazmaları, resim yapmaları ve resim, ilan, reklam asmaları yasaktır.

• Servis araçları kent içinde belirlenen güzergah dışında çalışamazlar.

•Servis  araçları  oturak   sayısından başka öğrenci alamazlar, öğrencileri taahhüt ettikleri yere kadar götürmekle yükümlüdürler.

•Fiyat tarifelerini araçlarında bulundurmak zorundadırlar.

•Servis araçları fiyat tarifeleri ücretine uymakla yükümlüdürler.

•Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

•Yolcunun;

1) İkametgahının değişmesi,

2) Uzun tedavi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

3) Okumaktan vazgeçmesi,

4) Her hangi bir   sebepten     okuma     hakkını kaybetmesi    sebebiyle   servisle   taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdür.
•Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmetleri sırasında kullanılamaz.
•4207 sayılı kanun gereği Araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.

Teknik Komisyonun Görevli  Personelin Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Madde 10-

•Servis   araçlarına   Uygunluk   Belgesi   teknik  komisyon / görevli   personel  tarafından   yapılacak incelemeden sonra verilir.

•Servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine verilen formda belirtilir.

•Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde teknik komisyonu yetkililerinin/görevli personelinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

•İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası ilgili servise verilir. 1 kopyası teknik komisyon/görevlendirilen personel dosyasında muhafaza edilir.

•İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir.

•Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini belirli süre içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de

 

 

Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

•Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

•Teknik komisyonun/görevli personelin yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

Taşıma için Güzergah İzin Belgesi:

Madde 11-

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler  Belediye Encümeninin almış olduğu kararlardan ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) düzenlenir.

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) alan işleticiler şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Servis aracı Güzergah İzin Belgesi veya Okul Servis Aracı Güzergah Özel İzin Belgesi almak zorundadır. Servis Aracı Güzergah İzin Belgelerinin 1( bir ) yıl geçerliliği olup her yıl yenilenmesi zorunludur.

Resmi Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler:

Madde 12-

Yenice Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Yenice Belediyesinden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) ve Servis Aracı Güzergah İzin Belgesi almış araç olma şartını arayacaklardır.

Ancak, Resmi Kuruluşları kapsayan Taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Güzergah İzin Belgesi için başvuru Servis aracı işleticisi tarafından yapılır Servis aracı İşleticisine verilir.

Resmi Kurumlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıkları takdirde araçları için her yıl Belediyeye müracaat ederek güzergah izin belgesi almak zorundadır. (Emniyet Müdürlüğü araçları ve T.S.K Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz.) Resmi Kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergah izin belgesi verilmez.

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) olan Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar;

Madde 13-

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi), Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) almış araç sahibi veya sahipleri Belediye' ye başvuru yaptıktan sonra

                                                  

aracın Noterden satışını ve Emniyet trafiğinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

 Belediyeye başvuru esnasında ise aracı alan kişi :

 •Belediye Başkanlığı’nın kendisinden istediği evrakları hazırlamakla mükelleftir. İstenen evraklar Yönetmelik ve Mevzuat değişikliğine göre farklılık gösterebilir.

• Tüm bu evraklar tamamlanıp teslim edildikten sonra, Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği devir  ücreti tahsil edilir.

•  Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler:

Madde 14-

• Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların yönetmekte belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü belgesini ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini  teslim etmek zorundadır . Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Belediye Başkanlığına bildirim yapmak zorundadır.

•  Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

•  Anne, baba ve çocukları arasında yapılan devirlerde Belediye Encümeni veya Meclisinin  belirlediği oranda veya miktarda devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

Madde 15-

Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) servis araçlarının icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir  ücretini ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) verilir

 

 

 

 

Madde 16- Güzergah İzin Belgesi ile ilgili Hususlar:

Servis Araçları her yıl Yenice Belediye Başkanlığı tarafından verilen Güzergah İzin Belgelerini yenilemek zorundadır.

Servis Araçlarına ait Güzergah izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Aracın satışı söz konusu olduğu takdirde Madde 13.deki hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.

Belediye tarafından verilen Güzergah İzin Belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz, kendi adına yeni Güzergah İzin Belgesi düzenlenir.

İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:

Madde 17-

•Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.

•İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir.

•Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:

Madde 18-

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’li servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler.

Bunun için;

•  İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

•  Servis araçlarında çalışacak personel bir tek araçta çalışabilir.

•  Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye'yi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet tarafından  uygulanan  para cezaları işleticiye aittir.

•  Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

• Okul Servis Araçlarında; Okul Servis Araçları Yönetmeliği 8. maddesinde belirtilen aşağıdaki   koşulları taşımak.

 

Okul servis araçlarını kullanan Şoförler ile Rehber personel;

 

a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b) Rehber personelin 20 yaşını doldurmuş ve enaz İlköğretim mezunu olmak,

c) Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelikte belirlenen şekilde kılık ve kıyafete sahip olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

e) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

f) Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmak,zorundadırlar.

 

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların Okul Servis Aracı  Özel İzin Belgesi iptal edilir.

• Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici, Oda aracılığıyla Belediye Başkanlığına beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır. (Encümence para cezası verilir)

• Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler için de geçerlidir.

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

Madde 19-

•  -Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek  Belediye Başkanlığına başvurur.

-Belediye Başkanlığınca  Uygunluk Belgesi almak üzere teknik komisyona/görevlendirilen personele sevk edilir..

-Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) düzenlenir.

•  Mevzuat gereği belirlenen yaş haddi  aranacaktır.  

•  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’lı araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan servis aracı sahipleri tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümen'e bildirilir. Encümen kararı ile Yönetmeliğin 23. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer toplu taşıma koşullarını taşıması şartıyla Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) yenilenir.

 

 

 

•  Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Belediye Başkanlığı'na evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.

BÖLÜM 3: UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Ücretler:

Madde 20-

•  İlk Defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler:

İlk defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) alabilmesi için gerekli evrakları Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği’ne teslim ettiği takdirde izin verilir. Ardından Servis aracı Güzergah İzin Belgesi veya Okul Servis Aracı Güzergah Özel İzin Belgesi almak için Belediye Encümeni veya Meclisinin belirlediği ücretini ödemek kaydıyla Güzergah İzin Belgesi verilir

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’lı Servis Aracı Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

•  Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’lı Servis aracı sahipleri her yıl Servis aracı Güzergah İzin Belgesi veya Okul Servis Aracı Güzergah Özel İzin Belgesi almak için Belediye Encümeni veya Meclisinin belirlediği ücretini ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında ödemesini yaparlar.

•Yıllık Güzergah İzin Belgesinin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında servis  taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için uygunluk belgesi alınması zorunludur.

•Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Yenice Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirlği’ne bilgi verilir.

•  Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’lı Servis aracı sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye meclisince o yıl belirlenen “Devir Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve Ortak alma kararı çıkıp da işletici tarafından  evraklarını teslim ettikten sonra alıcı tarafından  ödemesi yapılır. Taksitle ödemeye karar verildiği takdirde taksitlendirme işlemi ilk taksitin ödenmesinden itibaren 30 günlük dönemler halinde yapılır. Devir  ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın başka birine devrine izin verilmez. Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir  ücretini devir ile ilgili hükümler çerçevesinde ödemek zorundadır. Eski sahibinin yıllık ücretini ödediği ilk taksiti takiben diğer taksitler aracın devir olduğu andan itibaren yeni sahibi için de geçerlidir. Ödenmemiş taksitlerin ödeme tarihi geldiğinde yeni ruhsat sahibi veya sahipleri ödemeyi yapar.

 

 

 

• Servis aracı sahipleri Güzergah İzin Belgeleri için gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değişikliğinde bu ücret tahsil edilir.

•  Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:

Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahiplerine Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek bu ödeme emirlerini Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) verilen araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 Takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Bu uygulamada belediyenin yaptığı  masraflar ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) Encümen tarafından iptal edilir. İptal edilen plakalar yetkili kurumlara ( Emniyet Müdürlüğü, Çalışma Ruhsatlı araç sahibinin bağlı olduğu Oda’da) bildirilir.

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) olan Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi:

Madde 21-

İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilen Servis araçları hakkındaki Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi Zabıta Amirliğince yürütülür.

Yenice Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği görevlilerinin  yetkisi dışında   kalan konularda  denetim Zabıta Amirliğince yapılır. 

Madde 22-

•Servis Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

•Zabıta Amirliğince düzenlenen zabıt varakaları Belediye Encümeni'ne gönderilir.

•Encümen ceza kararları Zabıta Amirliğince ilgililere tebliğ edilir.

•Ticaret ve Sanattan men kararları Zabıta Amirliğince tatbik edilir ve para cezasının tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne  bildirilir.

• Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur.

•Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek bu ödeme emirlerinin Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) verilen araç sahiplerine tebliğ ederek 7 takvim günü zaman içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir.

•Bu süre içersinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.

 

 

•Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç oto parkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

•Bütçe yılı içinde 3 sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) Encümen kararı ile iptal edilir.

•Ödemelerle ilgili gelişmeler hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünce servis aracı sahiplerine  ait   dosyalarında  muhafaza edilmek üzere  ruhsat veren birim bilgilendirilir. 

Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri:

Madde 23-

•  Bu yönetmelik kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı   ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) ve Güzergah İzin Belgelerini almadan çalışma yapamazlar.

•  İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.

•  Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.

•  Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında Toplu Taşım araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

•  Trafik akışını engelleyici şekilde Servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.

•  Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği “Araç İçerisinde Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

•  Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

•  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi),  Güzergah İzin Belgesi ve Devir  ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.

•  Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’li araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi, Belediye Encümeninin aldığı kararlara ve Servis araçlarının çalışmalarını  ilgilendiren her türlü kanun,   tüzük, yönetmelik, genelge gibi   mevzuat  hükümlerine   uymak zorundadırlar.

•  Servis araçları fiyat tarifesine uymak  zorunludur.

•  Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

•  Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

•  Servis araçları satılması, devredilmesi, ve ortak alınması halinde Belediye Başkanlığından yeni Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi) alınır.

 

 

•  Model değişikliği yapan Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi)’lı araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. 24.madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde üç kez 1608 sayılı yasa hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası verilen bir Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ( Toplu Taşıma İzin Belgesi), takvim yılı sonu beklenmeksizin Encümen kararı ile iptal edilir.

Yürürlük

Madde 24-

Bu Yönetmelik Yenice Belediye Meclisince kabul edilip, Yenice Belediye Başkanlığının resmi internet sitesinde ( www.karabukyenice.bel.tr ) yayınlandığı tarihten itibaren  yürürlüğe girer.

Madde 25-

Bu Yönetmelik Yenice Belediye Başkanı tarafından  yürütülür.

 

Hit: 5110     Ekleme Tarihi: 12.3.2013 - 08:27:41     Düzenleme Tarihi: 12.3.2013 - 08:28:59

 

   Bu Site Host Tasarım Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır. ......

 

|   Ana Sayfa   |   Ziyaretçi Defteri   |   İletişim   |

Yenice Belediyesi Yenice Kaymakamlığı Host Tasarım